Page is under construction.

Rastine statyba  levere alt fra laftekasse,tett hytte,kunden sel bestemmer hvor mye egeninsats som legges ned i hytteprosjektet.Laftekasse 

innebærer  6" (160 mm) -8(200 mm) laftekasse.Isolasjon mellom laftestokkene+linn eler ull.Gran møneaser dimensjonert ette gjeldene krav for snølast.Dimlinger,hul for dimlinger med acstand ca 1,5m.Infreste spor for beitsker i alle vindu og dører apninger.

Contact 

rastinukai@gmail.com